Föreningen Balans är en ideell förening som består av ett riksförbund samt 10-15 lokalföreningar. Dessa finns i Borås-Sjuhärad, Dalarna, Gotland, Gävle, Karlstad, Libra i Skåne, Stockholm, Sundsvall, Uppsala, Västerås, Örebro, Östersund m. fl.

I Sundsvall startade vi i form av en samtalsgrupp 2003 och bildade en lokalförening 2012.

Vår verksamhet består av samtalsgrupper som träffas varannan tisdag.Vi har medlemsträffar de andra tisdagarna, dit både du som har en diagnos och du som anhörig är välkomna.
Vi ordnar även föreläsningar. I oktober 2013 var Arvid Lagercrantz här och höll en mycket uppskattad föreläsning utifrån sin bok, "Mitt galna liv".

Genom föreningen får du möjlighet att träffa andra personer med liknande erfarenheter och hjälp att hitta strategier för ett stabilare och bättre liv.

Våra mål

  • Nå personer med depression och/eller bipolärt syndrom och erbjuda stöd inom föreningens ram, inbjuda till samvaro inom föreningen.
  • Informera personal vid psykiatriska kliniker och öppenvårdsmottagningar bl.a. genom synpunkter och önskemål när det gäller vården.
  • Informera närstående om möjligheten att delta i föreningens arbete och få stöd av föreningens övriga medlemmar. Föreningen arbetar också för att anhöriga ska i högre grad ses som resurser i vårdprocessen.
  • Verka för ökad kunskap i samhället om depression och bipolära diagnoser, för att därmed minska oförståelse, rädsla och avståndstagande.