Föreningen Balans vänder sig till dig som har upplevt depression, mani och växlande perioder samt anhöriga. Vi arbetar för att sprida kunskap om sjukdomarna och vara ett stöd för dig som är egenerfaren eller anhörig. Här kan du få träffa andra som upplevt bipolär sjukdom, depression eller liknande affektiva tillstånd. Läs mer >>

Kom till vår samtalsgrupp! Varje tisdag!

Kallelse till Balans Västernorrlands Årsmöte!

AKTUELLT JUST NU!!!