» » Påminnelse om anmälan till våran samtalsgrupp!

Påminnelse om anmälan till våran samtalsgrupp!

Kategori Nyheter, På gång | 0

En påminnelse om anmälan till samtalsgruppen som startar på tisdag den 23 jan! Anmälan vill vi gärna ha till våran mail som är:
foreningen.balans.sundsvall@gmail.com

Varmt välkomna!

Nu i januari är tanken att vi kommer att starta en sluten samtalsgrupp och vi kommer att ta föranmälan till gruppen för att veta hur stort intresset är. Tanken är att gruppen ska starta tisdagen den 23 januari kl. 18.00 och vi kommer som vanligt att vara i Vuxenskolans lokaler. Gruppen ska ungefär ha max 8 deltagare. Vi kommer att ha fem träffar och sedan utvärdera hur det känns och om man eventuellt vill fortsätta. Det är Eva Forsberg som kommer att hålla i samtalsgruppen.

Tanken med slutna samtalsgrupper bygger på att det är samma personer som träffas varje gång. I motsatts till en öppen samtalsgrupp grupp träffas man i en bestämd och sluten grupp. Det ska kännas som en trygg plats där man kan stötta varandra och utbyta egna erfarenheter och tankar. Det är viktigt att man i gruppen visar varandra respekt. Det är ett givande och tagande. Ibland pratar man själv och ibland lyssnar man på andra. Och det man säger i gruppen stannar i gruppen.