» » Har du erfarenhet av en psykos? och vill du dela med dig av dina erfarenheter?

Har du erfarenhet av en psykos? och vill du dela med dig av dina erfarenheter?

Kategori Nyhetsbrev | 0

Inom ramen för psykologprogrammet på Mittuniversitetet genomför vi just nu en studie kring
erfarenheter av psykos.
Vi söker därför deltagare som har erfarenhet av en eller flera psykoser, och som vill dela
med sig av sina upplevelser.

Studien genomförs genom intervjuer som kommer att pågå i
30-40 minuter. Som deltagare i studien är du helt anonym, och ditt deltagande är frivilligt.
Detta innebär att du väljer själv hur mycket du delar med dig av under intervjun, och att du
när som helst kan avbryta ditt deltagande.

Vi hoppas med denna forskningsstudie bidra till ett minskat stigma kring psykossjukdom, och
medverka till fördjupad kunskap om psykos utifrån individens egna upplevelser. Som
deltagare har du även möjlighet att ta del av andras upplevelser genom den färdiga studien,
något som vi hoppas kan vara givande.
Låter detta intressant?

Kontakta oss via telefon eller email.

Vänligen,

Elin Larsson
ella0800@student.miun.se
070-577 35 31

Magnus Pihl
mapi1601@student.miun.se
076-832 41 56