Föreningen Balans Västernorrland

E-post: foreningen.balans.sundsvall@gmail.com

Telefon: 020-202029

Samarbetspartner och fysisk postadress:

Studieförbundet Vuxenskolan Sundsvall

Thulegatan 5
852 32 Sundsvall

Vi finns också på Facebook:

https://www.facebook.com/foreningenbalanssundsvall

Det finns möjlighet att få en kontaktperson hos oss som kan hjälpa och ge stöd både inför våra träffar och utöver.
Kontakta oss via mail eller facebook om du vill veta mer.

RIKSFÖRBUNDET BALANS  

Vårdvägen 3, 1 trappa ner
112 19 Stockholm

Tfn kansliet: 08 – 618 13 33
E-post: info@balansriks.se
Plusgiro: 439 20 84-2
Organisationsnr. 802407-9074

Länk till riks hemsida.