Balans riks har ett eget bibliotek för medlemmar. För oss är det svårt att låna på plats eftersom det är i Stockholm. Men på Riks hemsida kan man få tips om aktuella faktaböcker och romaner som handlar om affektiva sjukdomar. De har en lista över alla sina böcker om man vill titta där.

Läs mer här:
https://balansriks.se/bibliotek/