Föreningen Balans är en ideell förening som består av ett riksförbund samt 10-15 lokalföreningar. Dessa finns i Borås-Sjuhärad, Dalarna, Gotland, Gävle, Karlstad, Libra i Skåne, Stockholm, Sundsvall, Uppsala, Västerås, Örebro, Östersund m. fl.

I Sundsvall startade vi i form av en samtalsgrupp 2003 och bildade en lokalförening 2012. 2018 blev vi en regionalförening vilket innebär att det blir lättare att bilda samtalsgrupper och lokalföreningar på flera platser i länet.

Vår verksamhet består av samtalsgrupper som träffas varannan tisdag. Vi har medlemsträffar de andra tisdagarna, dit både du som har en diagnos och du som anhörig är välkomna.
Vi ordnar även föreläsningar. 

Genom föreningen får du möjlighet att träffa andra personer med liknande erfarenheter och hjälp att hitta strategier för ett stabilare och bättre liv. Hos oss vill vi att du ska känna att du kan komma som du är!
Man bestämmer själv om man vill prata eller bara lyssna.

Våra mål

  • Nå personer med depression och/eller bipolärt syndrom och erbjuda stöd inom föreningens ram, inbjuda till samvaro inom föreningen.
  • Informera personal vid psykiatriska kliniker och öppenvårdsmottagningar bl.a. genom synpunkter och önskemål när det gäller vården.
  • Informera närstående om möjligheten att delta i föreningens arbete och få stöd av föreningens övriga medlemmar. Föreningen arbetar också för att anhöriga ska i högre grad ses som resurser i vårdprocessen.
  • Verka för ökad kunskap i samhället om depression och bipolära diagnoser, för att därmed minska oförståelse, rädsla och avståndstagande.